Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató
A ZO-MOTO Kft, mint a honlap üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) tiszteletben tartja a hatályos adatvédelmi jogszabályokat, az oldalon regisztráló tagok és a honlap látogatói (továbbiakban: Felhasználók) személyes adatainak védelme érdekében.

 

A szabályok kialakításakor, illetve az üzemeltetési feltételek meghatározása során az alábbi törvényeket vettük figyelembe:
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről - 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
- 2001. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról

 

Személyes adatok védelme

 

Az Ön személyes adatainak védelme az Üzemeltető (ZO-MOTO Kft.) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

 

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

Adatközlés

 

Az adatközlés önkéntes, bármely Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a ZO-MOTO Kft. 1174 Budapest, Melczer u. 5., vagy az info@andride.eu e-mail címre küldött levélben.

 

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk!
Az adatkezelést érintő panassszal a bíróságnál, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: + 36 (1) 391 - 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

Adatkezelés

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 

  • a hozzájárulás visszavonásának joga
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • hordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 

 

 

Kezelt adatok

 

Marketing célú adatkezelés

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, születésnap

 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

 

 

Remarketing

 

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

 

Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

 

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

 

 

További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.